Kratke upute za pretraživanje e-kataloga

 • U katalogu je prikazana samo građa smještena u kontejnerskoj knjižnici.
 • Knjižnu građu možete pretraživati po naslovu i podnaslovu, autoru, izdavaču i predmetu djela.
 • Srodni izrazi: Ako upišete izraz "padavica" rezultat pretrage će biti "padavica" i/ili "epilepsija". Kod srodnih izraza više rezultata će biti kod traženja u predmetu djela.
 • Možete pretraživati u oba odjela knjižnice ili u svakom pojedinačno.
 • Pretraživanje je moguće bez prijave u svim dijelovima aplikacije.
 • U pretrazi kataloga i pričuve raspoloživost je prikazana po naslovu, a ne po jedinici građe.
 • U e-katalogu moguće je pronaći više podataka o građi klikom na poveznice autora, izdavača ili klikom na poveznicu "Više>>>" ili klikom na fotografiju omota ako postoji.
 • U e-narudžbi vidljivi su samo osnovni podaci za narudžbu. Klikom na fotografiju omota (ako postoji) ili na poveznicu "Provjera kolica narudžbe" odlazite u kolica e-narudžbe. Za e-narudžbu morate biti registrirani i prijavljeni. KADA POTVRDITE narudžbu više ne možete raditi nove narudžbe sve dok ne dođete po naručenu građu. Kada ste sigurni u Vaš odabir tek tada potvrdite narudžbu.
 • U e-pričuvi vidljivi su samo osnovni podaci za pričuvu. Klikom na fotografiju omota (ako postoji) ili na poveznicu "Provjera kolica pričuve" odlazite u kolica e-pričuve. Za e-pričuvu morate biti registrirani i prijavljeni.

 • Ako radite e-narudžbu ili e-pričuvu NE ZABORAVITE ju potvrditi. Nepotvrđena narudžba ili pričuva neće biti obrađena.
  Molimo, obvezno se odjavite ako ste bili prijavljeni.