GKČ Petrinja e-katalog

Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima : priručnik za odgajatelje i stručne suradnike u predškolskim ustanovama

Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima

Autor:
Anonimni / Više autora

Nakladnik:
Alinea : Zagreb, 1994

Materijalni opis:
209 str. : ilustr. ; 23 cm

Predmet:
predškolski odgoj - integralna metoda - predškolska djeca - odgoj - priručnici

Anotacija:
Temeljna svrha ove knjige je edukacija odgajatelja i stručnih sutradnika dječjih vrtića za primjenu integralne metode. U osnovi te metode su primarne preventivne aktivnosti koji usmjeravaju dječji razvoj (u prvom redu socijalni i emocionalni, ali i spoznajni i psihomotorički) prema odrastanju u zdravu osobu. Sadržaj knjige preko teorijskog dijela i niza vježbi i primjera, upućuje u ovladavanje socijalnim vještinama i tehnikama (npr. percepcija verbalnih i neverbalnih signala, pozitivni feedback, diskusija, empatičnost, sklapanje prijateljstva, kooperativnost, samopercepcija...) i tehnikama individualnog i grupnog rada (npr. promatranje, aktivno slušanje, ja - poruke, kontrola, govor, discipliniranje, rješavanje sukoba...).

Odjelni smještaj:
Odjel za odrasle

Klasifikacija:
37 - Odgoj. Nastava. Učenje. Slobodno vrijeme

Standardni broj:
978-953-180-002-0