Hrvatska povijest 1918.-1941. / Ivica Šute

Hrvatska povijest 1918.-1941.

Autor:
Ivica Šute, ,

Nakladnik:
Leykam International : Zagreb, 2019

Materijalni opis:
258 str. ; 25 cm

Nakladnička cjelina:
Hrvatska povijest u 20. stoljeću

Predmet:
Radić, Stjepan, političar, 1871-1928 - političko djelovanje - 1918/1928. - Hrvatska - politička povijest - povijest - ekonomski razvoj - 1918/1941. - Hrvati - nacionalno pitanje

Napomena:
Bibliografija uz svako poglavlje. - Kazala.

Anotacija:
Težište knjige je na analizi međusobnih odnosa unutarnjih i međunarodnih okolnosti koje su utjecale na razvoj hrvatskog društva u jugoslavenskoj državnoj zajednici do Drugoga svjetskog rata. Kronološki je obuhvaćeno razdoblje od sloma Austro-Ugarske i stvaranja jugoslavenske države 1918. godine pa sve do propasti Kraljevine Jugoslavije. U knjizi se analizira nastanak i organizacija Kraljevine SHS/Jugoslavije, provođenje centralizma i unitarizma, kao i gubljenje državnopravnog identiteta Hrvatske u novonastaloj zajednici. Nakon toga naglasak je stavljen na različita suprotstavljena stajališta glede rješavanja hrvatskog nacionalnog pitanja i državnog uređenja, kao i na glavne hrvatske političke stranke i njihove programe. Osobita je pozornost stavljena na ključne probleme gospodarskog i društvenog razvitka Hrvatske, teritorijalnu rasprostranjenost hrvatskog naroda (Hrvatska i druga područja jugoslavenske države), veze s hrvatskim iseljeništvom, seljačko pitanje u međuratnoj Hrvatskoj, razvitak urbanih središta te odnos selo-grad. Također se analizira i ukupni kulturni razvoj u Hrvatskoj u promatranom razdoblju, položaj i djelovanje vjerskih zajednica, a nije izostavljena ni analiza utjecaja međunarodnih čimbenika na položaj hrvatskog naroda i Hrvatske.

Odjelni smještaj:
Odjel za odrasle

Klasifikacija:
94(497.5) - Povijest Hrvatske

Standardni broj:
978-953-340-079-2