GKČ Petrinja e-katalog

Dječak koji je volio prozore : otvaranje srca i uma djeteta s teškoćama u razvoju / Patricia Stacey

Dječak koji je volio prozore

Autor:
Patricia Stacey, ,

Nakladnik:
Ostvarenje : Lekenik, 2005

Predmet:
autizam-djeca

Odjelni smještaj:
Odjel za djecu i mladež

Klasifikacija:
37 - Odgoj. Nastava. Učenje. Slobodno vrijeme

Standardni broj:
978-953-6827-35-0