GKČ Petrinja e-katalog

Hrvatski pripovjedači

Hrvatski pripovjedači

Autor:
Anonimni / Više autora

Nakladnik:
Mozaik knjiga : Zagreb, 2001

Materijalni opis:
270 str. ; 25 cm

Predmet:
­Gjalski, Ksaver Šandor: Illustrissimus Battorych. - Kozarac, Josip: Oprava. - Leskovar, Janko: Misao na vječnost. - Matoš, Antun Gustav: Cvijet sa raskršća. - Šimunović, Dinko: Duga. - Nazor,Vladimir : Voda. - Budak, Mile: Opanci dida Vidurine. - Kolar, Slavko: Breza. - Krleža, Miroslav: Bitka kod Bistrice Lesne. - Andrić, Ivo: Ćorkan i Švabica. - Kaleb, Vjekoslav: Gost. - Marinković, Ranko: Ruke. - Marinković, Ranko: Ruke. - Pavličić, Pavao: Dobri duh Zagreba

Napomena:
Str. 5-9: Hrvatski pripovjedači / K. Nemec. - Zastupljeni autori: Ksaver Šandor Gjalski, Josip Kozarac, Vjenceslav Novak, Janko Leskovar, Antun Gustav Matoš, Dinko Šimunović, Vladimir Nazor, Janko Polić Kamov, Mile Budak, Slavko Kolar, Miroslav Krleža, Ivo Andrić, Vjekoslav Kaleb, Ranko Marinković, Antun Šoljan, Pavao Pavličić. - Bio-bibliografski podaci o autorima uz tekst.

Anotacija:
Zbornik novela novije hrvatske književnosti od novele "Illustrissimus Battorych" Gjalskoga (1884) do "Dobri duh Zagreba" Pavla Pavličića (1976) obuhvaćajući razdoblje od stotinjak godina donosi pregled bitnih faza razvoja ove pripovjedne vrste. Tekstu pojedinog autora prethode podaci o njemu samome, njegovu stvaralaštvu, te o konkretnoj noveli.

Odjelni smještaj:
Odjel za odrasle, Zbirka: Referentna zbirka

Klasifikacija:
821.163.42-32 - Hrvatska književnost. Pripovijetke. Novele

Standardni broj:
978-953-196-773-0