[Klasifikacija] 51 - Matematika | Ukupno jedinica: 79

Potraži naslov u klasifikaciji [51 - Matematika]:
Abrakadabra nove čarobmatične priče

Abrakadabra nove čarobmatične priče

Klepac Jadranka

Zagreb : Element, 2019

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Brže računati

Brže računati

I bolje pamtiti

Jens Der Denker

Zagreb : Alka script, 2007

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Čovjek koji je brojio

Čovjek koji je brojio

Tahan Malba

Zagreb : Izvori, 2003

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Čudesni svijet matke

Čudesni svijet matke

Mladinić Petar

Zagreb : HMD& Proven, 2017

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Dijeljenje brojeva

Dijeljenje brojeva

Anonimni/Korporativni/Više autora

Zagreb : Begen, 2018

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Elementarna matematika I

Elementarna matematika I 1

skupovi, funkcije, brojevi, polinomi i neke elementarne funkcije, planimetrija-geometrija ravnine

Pavković Boris

Zagreb : Školska knjiga, 2004

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Elementarna matematika II

Elementarna matematika II 2

trigonometrija, stereometrija-geometrija prostora, analitička geometrija, elementarna teorija brojeva

Pavković Boris

Zagreb : Školska knjiga, 1995

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Elementi I-VI

Elementi I-VI

Euklides

Zagreb : Kruzak, 1999

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Genealoška matematika

Genealoška matematika

Bernard Karlo

Zagreb : Vlastita naklada, 1981

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Genijalni um

Genijalni um

život matematičkog genija i nobelovca Johna Nasha

Nasar Sylvia

Koprivnica : Ustanova Kristofori, 2017

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Genijalni um

Genijalni um

život matematičkog genija i nobelovca Johna Nasha

Nasar Sylvia

Koprivnica : Ustanova Kristofori, 2017

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Geometrijske transformacije

Geometrijske transformacije

priručnik za učenike gimnazija i njima srodnih škola

Škarica Stjepan

Zagreb : Školska knjiga, 1962

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Geometrijski likovi i tijela

Geometrijski likovi i tijela

Slikovnica s prozorčićima

Anonimni/Korporativni/Više autora

Zadar : Forum, 2020

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Gimnastika uma

Gimnastika uma

Za one koji drukčije razmišljaju

Pohls Volker

Zagreb : Alka script, 2007

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Izazov naslijeđu

Izazov naslijeđu

opća metoda diobe kutova i nova dioba kruga

Richter Vjenceslav

Zagreb : Ceres, 1996

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Kako dokazati da postoje vilenjaci

Kako dokazati da postoje vilenjaci

i druge čarobmatičke priče

Klepac Jadranka

Zagreb : Element, 2016

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Kako jednako podijeliti?

Kako jednako podijeliti?

dijeljenje s Matkom i Zlatkom

Mohini Mudit

Zagreb : Element, 2020

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Kako se oduzima ?

Kako se oduzima ?

Mohini Mudit

Zagreb : Element, 2020

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Kako se zbraja?

Kako se zbraja?

Mohini Mudit

Zagreb : Element, 2020

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Koliko je parova ?

Koliko je parova ?

množenje s Matkom i Zlatkom

Mohini Mudit

Zagreb : Element, 2020

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>

Leksikon matematike

Leksikon matematike

Anonimni/Korporativni/Više autora

Zagreb : Mozaik knjiga, 2001

Raspoloživo.

Odjel za djecu i mladež

Više>>>