[Klasifikacija] 272-732 - Autoritet Rimokatoličke crkve. Uključujući: Ekumenski koncili | Ukupno jedinica: 6

Potraži naslov u klasifikaciji [272-732 - Autoritet Rimokatoličke crkve. Uključujući: Ekumenski koncili ]:
A sada vaša pitanja

A sada vaša pitanja

razgovori o Crkvi i o svijetu sutrašnjice

Franciscus Papa

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2019

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Franjo Rimski i Franjo Asiški

Franjo Rimski i Franjo Asiški

novo proljeće za crkvu

Boff Leonardo

Rijeka : Ex libris, 2018

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Koncil je nezaobilazan

Koncil je nezaobilazan

Okrugli stol "Glasa Koncila" uz 30. obljetnicu II. Vatikanskog koncila

Anonimni/Korporativni/Više autora

Zagreb : Glas koncila, 1996

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Pape i hrvatski narod

Pape i hrvatski narod

Kocijančić Juraj

Zagreb : Hrvatski populacijski pokret, 1998

Za rad u knjižnici! Referentna zbirka

Odjel za odrasle

Više>>>

Tridentska baština

Tridentska baština

katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama : zbornik radova [sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 6 i 7. prosinca 2013.g]

Anonimni/Korporativni/Više autora

Zagreb : Matica hrvatska, 2017

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>