Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja

Piši da te razumiju,

govori da te slušaju,

čitaj da odrastaš.

L.C. Powell

facebook-logo 400x400instagram logoyoutube

logonew

OSTANIMO ODGOVORNI

Srijeda, 29 Rujan 2021 21:00

Ove srijede smo na našem Trgu kulture, pod novom nadstrešnicom, ugostili divne ljude koji su u sklopu projekta „5.3. – Petrinja, podrška, prijevoz“ održali predavanje „Stres i samopomoć“.
Što projekt „5.3. – Petrinja, podrška, prijevoz“ podrazumijeva i kome je namijenjen, objasnila je njegova voditeljica, Mirela Despotović, predsjednica Centra za civilne inicijative (CCI) iz Zagreba:
„To je projekt koji je namijenjen starijim osobama, znači osobama treće životne dobi i počeo je od 1. 6. ove godine, ali kako smo mi projekt prijavili Ministarstvu rada u suradnji s Domom umirovljenika u Petrinji, a Dom je sada raseljen, tako smo zapravo tek sada počeli, jer bi se 1.10. korisnici Doma trebali vratiti. U sklopu tog projekta imat ćemo i svakodnevni besplatan prijevoz starijih osoba na području cijele Sisačko-moslavačke županije, ali centar, polazak je iz grada Petrinje. Osim tog svakodnevnog prijevoza, socijalna pedagoginja Katarina Serdar će i dalje držati predavanja – vjerojatno njih četiri do pet i izdat ćemo jednu ili dvije brošure za starije osobe, sve na temu stresa i samopomoći – kako u ovoj situaciji u kojoj su se sada našle starije osobe u gradu Petrinji same sebi pomoći i kako jedni drugima pomoći na razini susjedstva“.
Prvo u nizu predavanja u sklopu ovog projekta održala je Katarina Serdar, socijalna pedagoginja: „Prvo predavanje koje osobama starije životne dobi održavamo u sklopu projekta „5.3.- Petrinja, podrška, prijevoz“ je ovo današnje na temu „Stres i samopomoć“. Danas su nam se pridružili članovi i korisnici Udruge „Pomoć starijim osobama“, a u partnerstvu smo i s Domom za starije i nemoćne Petrinja s kojima će onda dalje i ići suradnja”.
“Ono što je neka ideja ovog predavanja je da predstavimo načine kako da se ljudi nose sa stresom, što je na ovom području trenutno aktualno i da nekako doprinesemo njihovom boljem nošenju i suočavanju sa stresom i svim stresorima koji su aktualni na ovom području“, kazala je Serdar.

alt
alt
alt