Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja

Piši da te razumiju,

govori da te slušaju,

čitaj da odrastaš.

L.C. Powell

facebook-logo 400x400instagram logoyoutube

logonew

OSTANIMO ODGOVORNI

Odjel za odrasle korisnike

Na Odjelu za odrasle  pružaju se knjižnične usluge:

Većina knjižnog fonda  (bogati fond beletristike) stoji na policama u slobodnom pristupu klasificirana je po književnostima, dok je ostala građa klasificirana prema granama znanosti.

Časopisi i tiskovine se koriste samo u čitaoničnom dijelu bez mogućnosti posudbe.

Katalog knjiga koje posjeduje Knjižnica može se pretraživati računalom namijenjenom korisnicima čime korisnik dobiva informacije o postojanju i raspoloživosti primjerka. Korisnik putem e-kataloga može provjeriti da li je knjigu čitao.

Svi članovi knjižnice sa članskom iskaznicom svaki dan mogu iskoristiti 30 minuta besplatnog pristupa internetu na tri računala, a na jednom računalu pristup internetu moguć je i za nečlanove uz plaćanje.

Produljenje roka posudbe knjiga moguć je osobno, telefonski, elektronskičkom poštom,   u web korisničkoj zoni i slanjem sms poruke.

Internetom, e-poštom i sms-om  tolerira se oprost zakasnine do određenog iznosa.

 

Odjel za odrasle:

e-adresa:

djeca-mail

Produljenje roka posudbe knjiga:

e-adresa: knjiznicaodrasli(at)hi.t-com.hr.*
U Subject upiši: BiblosAM  broj članske iskaznice

Produljenje roka posudbe sms-om:

Na broj 091/732-4051 pošaljite sms poruku s
ključnom riječi: biblosam i broj članske iskaznice

 

* (at) u e-adresi zamijenite sa znakom @