Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja

Piši da te razumiju,

govori da te slušaju,

čitaj da odrastaš.

L.C. Powell

facebook-logo 400x400instagram logoyoutube

logonew

Vizija
              Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja temelji se na nastojanju njezina osnivača i djelatnika
da se na potrebe i zahtjeve građana i brojnih studenata u gradu Petrinji odgovara odabranim, stručno
utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje i uporaba knjižničnih službi i usluga
te pridonosi obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca i zajednice u cjelini. 

Misija

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja želi pružiti mogućnost svim građanima da čitaju, 
uče, saznaju, budu obaviješteni, da jačaju svoje osobne kulturne, duhovne i demokratske
potencijale, da upoznaju i koriste dobrobiti novih informacijskih tehnologija, da kreativno,
kvalitetno i  slobodno provode svoje vrijeme. Posebno ističemo i potičemo rad s djecom i
mladeži kroz aktivnosti u odjelu za djecu i mladež i dječjoj igraonici kao zalog budućih
naraštaja svestrano obrazovanih i kulturnih ljudi koji će jednog  dana raditi na dobrobiti
našeg grada i šire zajednice. Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja svojim već provjerenim
uslugama i ponudom novih usluga odgovara na informacijske, obrazovne, kulturne,
društvene i rekreacijske potrebe svojih korisnika, potencijalnih korisnika i posjetitelja
mrežnih stranica Knjižnice. Uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške
deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj uniji, dokumenata UNESCO-a i IFLA-e,
poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge trebaju pružati svim
stanovnicima Grada i to bez obzira na njihovu dob, spol, društveni status, naciju, vjeru,
rasu, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću najnovijih tehnologija.