Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja

Piši da te razumiju,

govori da te slušaju,

čitaj da odrastaš.

L.C. Powell

facebook-logo 400x400instagram logoyoutube

logonew

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Osoba za kontakt:

Službenik/ca za informiranje:
Gordana Dumbović
Telefon: 044/813-760

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

  • Pisanim putem na adresu Knjižnice:

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJA

M.GUPCA 2, 44250 PETRINJA

  • Putem elektroničke pošte, elektronički potpisano na e-adresu:gordana(at)gkc-petrinja(točka)hr
  • Usmenim putem:

- osobno u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja radnim danom od 8:00 do 15:00 sati

- telefonom na broj: 044 813-760

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Knjižnica će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva.

U skladu s člankom 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade i načinu naplate naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15.).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14.)

Ponovna uporaba informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona.

U zahtjev za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti

2) način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija

3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije ( komercijalna ili nekomercijalna svrha)

Rok za odluku o zahtjevu za ponovnu upotrebu informacija iznosi 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.


Odluka - Službenik za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija