Lucić, Hanibal
Naslovi od: Lucić, Hanibal -Pisni ljuvene: poslanice Hanibalu u čast, sv. - Rijeka : Izdavački centar, 1997.
Robinja, sv. - Zagreb : Sysprint, 1996.
Robinja, sv. - Split : Laus, 1999.
Robinja, sv. : Ribanje i ribarsko prigovaranje. Planine - Varaždin : Katarina Zrinski, 2008.
Robinja ; Ribanje i raibrsko prigovaranje ; Planine, sv. - Varaždin : Katarina Zrinski, 1999.
Skladanja izvarsnih ; Pisan razlicih, sv. 7 - Zagreb : Matica hrvatska, 1968.