Lovrak, Mato
Naslovi od: Lovrak, Mato -Anka Brazilijanka, sv. - Zagreb : Mladost, 1975.
Anka Brazilijanka, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2016.
Anka Brazilijanka, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017.
Božićni dar, sv. - Zagreb : Kašmir promet, 1999.
Božični dar, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2010.
Devetorica hrabrih, sv. - Zagreb : Mladost, 1976.
Devetorica hrabrih, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2014.
Divlji dječak, sv. - Zagreb : Mladost, 1964.
Divlji dječak, sv. - Zagreb : Sretna knjiga, 2008.
Dječak Konzul, sv. - Zagreb : Mladost, 1964.
Dobra oluja, sv. - Zagreb : Alfa, 1994.
Dobra oluja, sv. - Zagreb : Mladost, 1964.
Družba Pere Kvržice, sv. - Zagreb : Mladost, 1975.
Družba Pere Kvržice, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2006.
Družba Pere Kvržice, sv. - Sarajevo : Sarajevo Publiching, 2003.
Družba Pere Kvržice, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2008.
Družba Pere Kvržice, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2010.
Družba Pere Kvržice, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2015.
Družba Pere kvržice, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017.
Iskrica, sv. - Zagreb : Mladost, 1964.
Kad u kući jagode rastu, sv. : pripovijetke za djedove i bake i njihovu unučad - Zagreb : Mozaik knjiga, bezg.
Kad u kući jagode rastu, sv. : pripovijetke za djedove i bake i njihovu unučad - Zagreb : Mozaik knjiga, bezg.
La kamaradaro de Petro Nodeto, sv. - Đurđevac : Kroata Esperanto-Ligo, 1998.
Micek ,Mucek i Dedek, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2018.
Micek,Mucek,Dedek, sv. - Sarajveo : Veselin Masleša, 1984.
Naši dječaci, sv. - Zagreb : Mladost, 1964.
Neprijatelj br.1, sv. - Zagreb : Mladost, 1972.
Neprijatelj broj 1, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2009.
Pero Kvržica među ljudima, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2014.
Preparandist, sv. - Zagreb : Zora, 1972.
Prijatelji, sv. - Zagreb : Mladost, 1986.
Prozor do vrta, sv. - Zagreb : Mladost, 1964.
Slatki potok, sv. : pripovijetke - Zagreb : Znanje, 1998.
Slatki potok, sv. : pripovijetke - Zagreb : Mozaik knjiga, 2019.
Tri dana života, sv. - Zagreb : Mladost, 1964.
Uzvišeno zvanje, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2012.
Vlak u snijegu, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2003.
Vlak u snijegu, sv. : Družba Pere Kvržice : Divlji dječak - Vinkovci : Riječ, 1997.
Vlak u snijegu, sv. - Sarajevo : Sarajevo Publiching, 2003.
Vlak u snijegu, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2013.
Vlak u snijegu, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2014.
Vlak u snijegu, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2007.
Vlak u snijegu, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2018.
Zeleni otok, sv. - Zagreb : Mladost, 1964.