Držić, Marin
Naslovi od: Držić, Marin -Djela, sv. - Zagreb : CEKADE, 1987.
Djela Marina Držića, sv. 7 - Zagreb : JAZU, 1930.
Dubrava u komediju stavljena, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 1996.
Dundo Maroje, sv. - Zagreb : Mladost, 1986.
Dundo Maroje, sv. - Zagreb : Stvarnost, 1999.
Dundo Maroje ; Skup, sv. - Zagreb : ABC naklada, 2004.
Izabrana djela I., sv. 105 - Zagreb : Matica hrvatska, 2011.
Komedije od Pometa, sv. : duologija - Zagreb : Jesenski i Turk, 2011.
Novela od Stanca, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 1981.
Novela od Stanca , Skup, sv. - Zagreb : Konzor, 1996.
Novela od Stanca ; Dundo Maroje, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 1999.
Novela od Stanca ; Skup, sv. - Zagreb : Konzor, 1996.
Novela od Stanca ; Tirena ; Skup ; Dundo Maroje, sv. 6 - Zagreb : Matica hrvatska, 1964.
Novela od Stanca; Dundo Maroje, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 1999.
Novela od Stanca; Tirena; Skup; Dundo Maroje, sv. 6 - Zagreb : Matica hrvatska, 1964.
Piesni Marina Darxichia viedno stavgliene smnosim drvsim liepim stvarmi, sv. : Piesni ujedno stavljene s mnozim druzim liepim stvarmi - Zagreb : SNL, 1989.
Pjesni ljuvene Marina Držića, sv. : ljubavne pjesme Marina Držića : u povodu 450. obljetnice smrti Marina Držića, 2. V. 1567. - 2. V. 2017. - Dubrovnik : Dom Marina Držića, 2017.
Skup ; Novela od Stanca, sv. - Zagreb : Zagrebačka stvarnost, 2002.
Skup, Novela od Stanca, sv. - Zagreb : Katarina Zrinska, 1997.
Skup, Novela od Stanca, sv. - Zagreb : Zagrebačka stvarnost, 2002.
Skup; Novela od Stanca, sv. - Zagreb : Zagrebačka stvarnost, 2002.