Mažuranić, Ivan
Naslovi od: Mažuranić, Ivan -Hervati Madjarom, sv. - Karlovac : Matica hrvatska, 1994.
Izabrana djela, sv. 139 - Zagreb : Matica hrvatska, 2019.
Pjesme, sv. 2: Pjesme izvorne, Dopuna "Osmanu", Prijevodi, Zapisi narodnih pjesama, Rječnik "Osmana" - Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1979.
Smrt Smail - age Čengića, sv. - Zagreb : Sysprint, 1998.
Smrt Smail - age Čengića, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 2000.
Smrt Smail - age Čengića, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 2000.
Smrt Smail - age Čengijića, sv. - Zagreb : Sysprint, 1998.
Smrt Smail - age Čengijića, sv. - Zagreb : Zagrebačka stvarnost, 1996.
Smrt Smail - age Čengijića, sv. - Petrinja : Tiskara A. Pirnatha, 1883.
Smrt Smail - age Čengijića, sv. - Zagreb : Zagrebačka stvarnost, 1996.
Smrt Smail - age Čengijića, sv. - Zagreb : Zagrebačka stvarnost, 1996.
Smrt Smail-age Čengića, sv. - Zagreb : Sysprint, 1998.
Smrt Smail-age Čengića, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 2002.
Smrt Smail-age Čengića, sv. - Zagreb : JAZU, 1968.
Smrt Smail-age Čengića, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 2012.
Smrt Smail-age Čengića ; Stihovi ; Proza, sv. 32 - Zagreb : Matica hrvatska, 1965.
Smrt Smail-age Čengiića, sv. - Zagreb : Sysprint, 1998.
Smrt Smail-age Čengijića, sv. - Zagreb : Stvarnost, 1996.