Dadić, Žarko
Naslovi od: Dadić, Žarko -Egzaktne znanosti u Hrvata u doba prosvjetiteljstva, sv. - Zagreb : Matica hrvatska, 2006.
Hrvati i egzaktne znanosti u osvitu novovjekovlja, sv. - Zagreb : Naprijed, 1994.
Kulturni i znanstveni preporod, sv. 6: (s obzirom na egzaktne znanosti) - Zagreb : Izvori, 2019.
Pretpreporodno doba (1789.-1835.), sv. 5: (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti) - Zagreb : Izvori, 2018.
Prosvjetiteljstvo, sv. 4: (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti) - Zagreb : Izvori, 2018.
Rani novi vijek, sv. 3: (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti) - Zagreb : Izvori, 2017.
Renesansa, sv. 2: (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti) - Zagreb : Izvori, 2015.
Ruđer Bošković, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 1987.
Srednji vijek, sv. 1: (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti) - Zagreb : Izvori, 2015.