Goldoni, Karlo
Naslovi od: Goldoni, Karlo -Gostioničarka Mirandolina, sv. - Zagreb : ABC naklada, 1995.
Gostioničarka Mirandolina, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 2001.