Homer,
Naslovi od: Homer, - GolecHomerova Ilijada i Odiseja, sv. - Zagreb : Matica hrvatska, 1961.
Ilijada, sv. - Zagreb : Stvarnost, 1996.
Ilijada, sv. - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 2003.
Ilijada i Odiseja, sv. : (za srednje škole) - Varaždin : Katarina Zrinski, 1997.
Ilijada i Odiseja, sv. - Varaždin : Katarina Zrinski, 1997.
Ilijada i Odiseja, sv. - Zagreb : Sysprint, 1996.
Ilijada i Odiseja, sv. : izbor - Zagreb : Školska knjiga, 2002.
Ilijada i Odiseja, sv. : izbor - Zagreb : Školska knjiga, 2003.
Ilijada i Odiseja, sv. : (za srednje škole) - Varaždin : Katarina Zrinski, 2004.
Ilijada i Odiseja, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 2003.
Odiseja, sv. - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 2003.
Priče iz Ilijade i Odiseje, sv. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2002.
Priče iz Ilijade i Odiseje, sv. - Zagreb : Zagrebačka stvarnost, 2001.