Marušić, Matko
Naslovi od: Marušić, Matko -Medicina iznutra, sv. - Zagreb : Medicinska naklada, 2006.
Plaču li anđeli?, sv. - Zagreb : Medicinska naklada, 1998.
Škola plivanja, sv. - Zagreb : Alfa, 2003.
Snijeg u Splitu, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 2002.
Snijeg u Splitu, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 2009.