Salten, Felix
Naslovi od: Salten, Felix -Bambi, sv. - Zagreb : Znanje, 2010.
Bambi, sv. - Zagreb : Znanje, 2016.
Bambijeva djeca, sv. - Zagreb : Mladost, 1964.