Bach, Richard
Naslovi od: Bach, Richard -Bijeg od sigurnosti: pustolovina duha, sv. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 1997.
Dar krila, sv. - Rijeka : Leo-commerce, 1998.
Dvokrilac, sv. - Rijeka : Leo-commerce, 2001.
Galeb Jonathan Livingston, sv. - Zagreb : V.B.Z., 1997.
Galeb Jonathan Livingston, sv. - Zagreb : Znanje, 1987.
Galeb Jonathan Livingston, sv. - Zagreb : Znanje, 1994.
Galeb Jonathan Livingston, sv. - Zagreb : V.B.Z., 2002.
Galeb Jonathan Livingston, sv. - Zagreb : V.B.Z., 2010.
Galeb Jonathan Livingston, sv. - Zagreb : V.B.Z., 1997.
Galeb Jonathan Livingston, sv. - Zagreb : Vbz, 2019.
Izvan sebe, sv. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2000.
Jedno, sv. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 1999.
Let iznad oblaka, sv. - Zagreb : V.B.Z., 2010.
Most preko vječnosti, sv. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 1996.
Ne postoji mjesto koje se zove Predaleko, sv. - Rijeka : Leo-commerce, 1998.
One, sv. : a novel - New York : A Dell Book, 1989.
Prividi, sv. : pustolovine kolebljivog mesije - Zagreb : Zagrebačka naklada, 1995.
Spasioci na moru, sv. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2003.
Susret u oblacima, sv. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2005.
U potrazi za muzom, sv. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2006.