Euripides,
Naslovi od: Euripides, -Elektra ; Ifigenija među Taurijcima, sv. - Zagreb : Sysprint, 2000.