Sofoklo,
Naslovi od: Sofoklo, -Antigona, sv. - Sarajevo : Svjetlost, 1985.
Antigona, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 1989.
Antigona; Kralj Edip, sv. - Zagreb : Školska knjiga, 1996.
Kralj Edip; Antigona, sv. - Zagreb : Sysprint, 1996.