Salinger, David Jerome
Naslovi od: Salinger, David Jerome -Franny i Zooey, sv. - Koprivnica : Šareni dućan, 2004.
Lovac u žitu, sv. - Zagreb : ABC naklada, 1998.
Lovac u žitu, sv. - Zagreb : ABC naklada, 2004.
Lovac u žitu, sv. - Koprivnica : Šareni dućan, 2007.
Visoko podignite krovnu gredu, tesari; Seymour uvod, sv. - Koprivnica : Šareni dućan, 2005.